We use cookies on this site to analyze our traffic and display social networks buttons. You can find more information on their use on this page.
{{ ctx.nhits | number }} record

{{ ctx.nhits | number }} record

Active filters

No active filters.

Filters

Vatten, punkt

Baskartan består av stadens grundläggande geografiska information och har den högsta detaljeringsnivå som används kommunövergripande inom stadsbyggnadsområdet.

Den innehåller kartdetaljer med olika noggrannhet, från inmätning i fält till inlagda detaljer från flygfotografering. Baskartan används till exempel som underlag för projektering och vid upprättande av nybyggnadskartor. Kartan används även utanför stadens verksamhet inom bland annat planering och projektering.

Genom att tillhandahålla baskartan som öppen data, öppnar staden upp för en bredare användning och möjlighet till nya innovativa tillämpningar.

Baskartan är en produkt som består av flera olika dataset, bland annat:

  • Byggnader
  • Kommunikation
  • Markanvändning
  • Adresser

Har du frågor om baskartan och dess innehåll, kontakta kart- och mätenheten på kartomat@helsingborg.se eller 042-105000

Dataset schema

JSON Schema

The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.