We use cookies on this site to analyze our traffic and display social networks buttons. You can find more information on their use on this page.
{{ ctx.nhits | number }} record

{{ ctx.nhits | number }} record

Active filters

No active filters

Filters

Utrustningslinje

Det här datasetet innehåller utrustningslinjer i stadsmiljön. Består av bryggräcken, bullerskärmar, industrispår, linjeavvattning, sargar av trä, sargar av betong och sten, murar, pergola, plank, gröna väggar, räcken,spänger, stängsel, staket, stödmurar, vinderosionsnät och vägräcken.

Dataset schema

JSON Schema

The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.