We use cookies to improve your user experience, perform audience measurements and allow you to share content on social networks: please see our Cookie Policy to find out more here. Please click on the button to give your consent.
{{ ctx.nhits | number }} record

{{ ctx.nhits | number }} record

Active filters

No active filters

Filters

Rättighetspunkt

Lagret innehåller rättigheter lagrade som punkter.

Lagret innehåller:

  • Gemensamhetsanläggning
  • Ledningsrätt
  • Servitut

Rättighetspunkt ingår i registerkartan som är en del av baskartan.

Gällande rättighet kan dock vara en linje, yta eller inte vara tydligt definierad. Jämför därför alltid med beslutshandlingarna från lantmäteriförrättningen då rättigheten bildades.

Har du frågor kontakta lantmäterienheten på lantmateri@helsingborg.se eller 042-105000.

Dataset schema

JSON Schema

The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.