We use cookies on this site to analyze our traffic and display social networks buttons. You can find more information on their use on this page.
{{ ctx.nhits | number }} record

{{ ctx.nhits | number }} record

Active filters

No active filters

Filters

Postnummer

Postnummerytorna är genererade genom så kallad närmast-granne interpolation. Områdena som skapas genom interpolationen kallade Theissen-polygoner (Voronoi-diagram). Polygoner med samma postnummer har där efter slagits samman till större områden. Grunddata till polygonerna kommer från stadens adresspunktsdata. I postnummerkartan förekommer det ett fåtal mindre “polygonöar” inneslutna i större område. Vid interpolationen skapar enstaka punkter små öar utanför postnummerområdets egentliga huvudområde. Detta innebär att det kan finnas mer än en polygon per postnummer. De skapade områdena stämmer överens med de postnummerområden som Postnummerservice tillhandahåller mot en avgift.

Dataset schema

JSON Schema

The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.