We use cookies to improve your user experience, perform audience measurements and allow you to share content on social networks: please see our Cookie Policy to find out more here. Please click on the button to give your consent.
{{ ctx.nhits | number }} record

{{ ctx.nhits | number }} record

Active filters

No active filters

Filters

Plats- och evenemangsdatabasen

Med evenemangsapi:et kan man hämta ner data om de flesta evenemang som arrangeras i staden. Genom att inkludera något av våra plugin på din site, kan du snabbt och effektivt visa evenemang på din webbplats. Du kan också skapa mer avancerade tjänster genom att anropa apiet direkt.

Det API som används är WP REST API (v2.0). Endast metoder som hämtar data är tillgängliga och de kräver ingen autentisering (OAuth tokens eller API-nycklar).

Några användbara anrop är:

För att snabbt och effektivt hämta ut all data du behöver, kan du med ett anrop sammanställa länkad data (embedded data). Detta gör du genom att ange ?_embed på förfrågan. Till exempel: https://api.helsingborg.se/event/json/wp/v2/event/2651/?_embed

Information om hur sökvägarna är formaterade kan hittas på http://api.helsingborg.se/event/json/wp/v2/types/.

För en komplett lista på vilka anrop, parametrar och data som finns tillgängligt så läs igenom WP APIets dokumentation. Notera att location, event, person är en custom post types som håller datan i meta_data. För att hämta ut datan, kan du således använda samma parametrar som du hittar under “posts” i api dokumentationen.

Dataset schema

JSON Schema

The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.