We use cookies to improve your user experience, perform audience measurements and allow you to share content on social networks: please see our Cookie Policy to find out more here. Please click on the button to give your consent.
{{ ctx.nhits | number }} record

{{ ctx.nhits | number }} record

Active filters

No active filters

Filters

Mark, punkt

Punkter som visar var det finns t.ex. träd och buskar.

Lagret innehåller:

  • Barrträd
  • Buske
  • Grotta
  • Lövträd
  • Stenblock
  • Övrig markpunkt

Mark, punkt ingår i baskartan.

Lagret innehåller kartdetaljer med olika noggrannhet, från inmätning i fält till inlagda detaljer från flygfotografering.

Har du frågor kontakta kart- och mätenheten på kartomat@helsingborg.se eller 042-105000.

Dataset schema

JSON Schema

The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.