We use cookies to improve your user experience, perform audience measurements and allow you to share content on social networks: please see our Cookie Policy to find out more here. Please click on the button to give your consent.

Gatubilder

Helsingborgs stad har publicerat över 1 miljoner gatubilder som öppna data. Det handlar om fotografier som togs var 10e meter på nästan varenda gata i hela kommunen under en asfaltinventering 2013. Istället för att behålla denna värdefulla resurs internt så är alla dessa fotografier gratis tillgängliga via tjänsten Mapillary.

Utforska och ladda ner gatubilderna

Hos Mapillary så kan man antingen navigera sig genom alla gatubilder i Helsingborg via en karta, integrera Mapillarys viewer på en webbsajt via deras JavaScript & WebGL-bibliotek eller hämta fotografierna via Mapillarys JSON API. På Mapillary finns även fotografier tagna av många andra än Helsingborgs stad, så om man endast vill se de fotografier som Helsingborgs stad har laddat upp så finns de listade här.

Licens och användande

Alla bilder är tillgängliga under en öppen licens och får användas till vad som helst, tex för kommersiellt bruk. Exempelvis så kan mäklare använda dessa bildre för att låta spekulanter på ett hus att utforska husets omgivningar eller en journalist kan snabbt och enkelt komma åt bilder på vilken gata som helst i staden för en artikel.

Behov av alla gatubilder?

Fotografierna ligger ännu ej tillgängliga utanför Mapillary men om det finns behov att ladda ner alla fotografier på en gång så kontakta Öppna Helsingborg så kan vi arrangera det. Dessa gatubilder ska komma alla intresserade till gagn.

Dataset schema

JSON Schema

The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.