We use cookies to improve your user experience, perform audience measurements and allow you to share content on social networks: please see our Cookie Policy to find out more here. Please click on the button to give your consent.
{{ ctx.nhits | number }} record

{{ ctx.nhits | number }} record

Active filters

No active filters

Filters

Fastigheter och samfälligheter

Innehåller fastigheter med beteckning lagrade som polygoner.

Fastigheter och samfälligheter ingår i registerkartan som är en del av baskartan.

Notera att gränserna har varierande kvalitet. Kontrollera därför alltid med beslutshandlingarna från lantmäteriförrättningen.

Har du frågor kontakta lantmäterienheten på lantmateri@helsingborg.se eller 042-105000.

Dataset schema

JSON Schema

The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.