We use cookies on this site to analyze our traffic and display social networks buttons. You can find more information on their use on this page.
{{ ctx.nhits | number }} record

{{ ctx.nhits | number }} record

Active filters

No active filters.

Filters

Bullerkartläggning 2017: Tågtrafik 15m Lmax

Omgivningsbuller avseende år 2016. Beräkningarna bygger bland annat på uppgifter om skyltad hastighet, trafikflöden (cirka 280 mätpunkter), vägbredd och beläggning. Trafikverket har levererat uppgifter om tågtrafik på Västkustbanan, Skånebanan och Rååbanan.

Resultatet presenteras som ekvivalent ljudnivå (Leq). Trafikflödena presenteras avrundade till närmaste 100-tal och andel tung trafik i procent av den totala mängden.

Dataset schema

JSON Schema

The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.