We use cookies to improve your user experience, perform audience measurements and allow you to share content on social networks: please see our Cookie Policy to find out more here. Please click on the button to give your consent.
{{ ctx.nhits | number }} record

{{ ctx.nhits | number }} record

Active filters

No active filters

Filters

Bevarandeprogram

Bevarandeprogrammen berättar om Helsingborgs intressanta byggnader, kvarter och miljöer. Våra kulturmiljöer är viktiga för att vi ska trivas och är också populära besöksmål. De kan ha lång spännande historia eller ha sitt ursprung i modern tid.

Ett bevarandeprogram är en hjälp för kommunen vid beslut om bygglov och detaljplaner i ett särskilt område. Det kan omfatta en stadsdel, en tätort eller en by. Bevarandeprogram hjälper till att öka förståelsen och engagemanget för varför våra kulturmiljöer är viktiga att utveckla och bevara.

Dataset schema

JSON Schema

The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.