We use cookies to improve your user experience, perform audience measurements and allow you to share content on social networks: please see our Cookie Policy to find out more here. Please click on the button to give your consent.
{{ ctx.nhits | number }} record

{{ ctx.nhits | number }} record

Active filters

No active filters

Filters

Driftinformation

Driftinformation är felrapporter och synpunkter som har rapporterats in till Helsingborgs stad genom t.ex. Helsingborgs Kontaktcenter eller  mobilappen Ett bättre Helsingborg. Det kan handla om allt från lampor som inte fungerar eller gräsmattor som behöver klippas till rapportering av klotter eller önskemål om förbättringar av lekplatser. Data uppdateras en gång per natt. Datamängden är tillgängligt med Creative Commons Zero licens.

Driftinformation kommer från Stadsbyggnadsförvaltningens system för att administrera dessa ärenden. Det är ärenden som går till Drift- och underhållsavdelningen på Stadsbyggnadsförvaltningen som är tillgängliga som öppna data. Det som idag inte ingår är bl.a. trafikärenden och nybyggnationer. Ärenden från 2015–06–15 och framåt är tillgängliga.

Dataset schema

JSON Schema

The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.