We use cookies to improve your user experience, perform audience measurements and allow you to share content on social networks: please see our Cookie Policy to find out more here. Please click on the button to give your consent.
{{ ctx.nhits | number }} record

{{ ctx.nhits | number }} record

Active filters

No active filters

Filters

Administrativa gränser

Lagret innehåller fastighetsgränser definierade i olika kategorier, t.ex. fastighetsgräns och kvarterstraktgräns.

Lagret innehåller:

  • Territorialgräns
  • Kommungräns
  • Traktgräns
  • Traktgräns 1:5
  • Kvarterstraktgräns
  • Fastighetsgräns
  • Fastighetsstrand
  • Tätningsgräns för fastighetsind
  • Gräns för tredimensionellt utrymme

Administrativa gränser ingår i registerkartan som är en del av baskartan.

Notera att gränserna har varierande kvalitet. Kontrollera därför alltid med beslutshandlingarna från lantmäteriförrättningen.Har du frågor kontakta lantmäterienheten på lantmateri@helsingborg.se eller 042-105000.

Dataset schema

JSON Schema

The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.